The Power of Brands

Merken hebben de unieke positie om duurzaamheidsthema’s relevant te maken in uw organisatie en bij uw klanten. Uw merken en bijbehorende producten en diensten zijn tenslotte het gezicht van uw organisatie. Merken geven uw klant een emotionele waarde aan een product en kunnen bijdragen aan gedragsverandering bij de consument.

Relevant en waardevol voor uw merk en organisatie

Het integreren van duurzaamheid in uw merk levert diverse voordelen:

 • versterkt uw merkidentiteit en maakt uw merk onderscheidend
 • maakt uw merk sympathiek en bindt uw klant met relevante consumenten activaties
 • triggert nieuwe innovaties die kunnen leiden tot marktgroei of kostenbesparing
 • maakt duurzaamheid relevant in uw organisatie
 • creert betrokkenheid bij uw medewerkers
 • maakt duurzaamheid in uw organisatie zichtbaar

Hoe maakt u het geloofwaardig?

Succesvolle integratie van duurzaamheid in uw merk vraagt om een strategie die

 • focust op een maatschappelijk/duurzaamheidsthema, die relevant is voor uw merk en uw klanten
 • uitgaat van de positieve rol die uw merk hierin kan vervullen vanuit de kracht van het merk en organisatie
 • aansluit bij de merkidentiteit.

Enkele voorbeelden

 • Een supermarkt heeft een belangrijke rol in de maatschappij. Naast het reduceren van de footprint van hun operaties en inkopen van meer duurzame producten, kan een supermarkt als merk consumenten inspireren en helpen om juiste keuzes te maken, recycling stimuleren, lokaal ondernemerschap stimuleren of spaarprogramma’s ontwikkelen die een lokaal/sociaal probleem ondersteunen. Het gaat erom dat het gekozen thema past bij de identiteit van een organisatie.
 • Een luchtvaartmaatschappij zal zich voornamelijk richten op het verlagen van het brandstofgebruik en ontwikkelen van schonere brandstoffen. Tegelijkertijd is de kracht van een luchtvaartmaatschappij ook dat ze een heel groot bereik van reizigers hebben, die ze kunnen betrekken bij het mooi houden van de wereld. Zo worden samenwerkingsverbanden met instanties als WNF ineens heel logisch.
 • Een bank heeft de kracht om duurzame initiatieven te stimuleren en financieel te ondersteunen. Afhankelijk van de identiteit en kracht van de bank zal de ene bank zich voornamelijk profileren om alleen te investeren in duurzame projecten, terwijl de andere bank met een grote zakelijke markt meer waarde kunnen toevoegen om kleine innovaties groot te maken.
 • Een van de maatschappelijke issues voor een biermerk is het onverantwoord alcoholgebruik. Waar de organisatie voornamelijk samenwerkt met instanties om consumenten bewust te maken van de gevolgen van overmatig alcohol gebruik, kan een merk consumenten stimuleren dat verantwoord alcoholgebruik juist cool is. Een boodschap die inspirerend en geloofwaardig is.

Wilt u ook uw duurzaamheidsbeleid impactvol maken en uw merk maatschappelijke waarde geven? Neem dan contact op met Kirsten Barnhoorn  of bel 06-46003306.