Meaningful business

Creëer positieve impact met duurzame projecten met intern draagvlak en samenwerking in de keten.

Bedrijven hebben een belangrijke impact op het milieu en maatschappij waarin ze opereren. Binnen de organisatie, maar ook in samenwerking met andere partijen in de keten waarin ze opereren kunnen ze gezamenlijk de uitdagingen aanpakken en nieuwe kansen ontwikkelen.

Strategie, integratie en realisatie

New Energy Consulting helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie , die de juiste focus heeft op relevante gebieden waarop uw organisatie impact kan hebben of die impact hebben op de toekomst van uw organisatie. We vertalen deze naar relevante projecten, die uw strategie ondersteunen, een positieve impact hebben op milieu en/of maatschappij en kansen bieden voor nieuwe producten en diensten in de markt. Wij werken met multidisciplinaire teams, zowel binnen de organisatie als met business partners in de keten.

Bij de vertaling van de strategie naar concrete projecten in de organisatie gaan we uit van de relevantie van duurzaamheid voor elke afdeling en waar hun expertise en skills een positieve bijdragen kunnen leveren aan de duurzaamheidsstrategie. Dit zorgt voor medewerkerbetrokkenheid, motivatie en succesvolle integratie.

Type projecten

  • Ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie met selectie van relevante focusgebieden
  • Vertaalslag van strategie naar relevante projecten in uw organisatie
  • Projectbegeleiding voor duurzaamheidsprojecten binnen uw organisatie
  • Begeleiden van teams om duurzaamheid te integreren in hun werkwijze
  • Initiëren en begeleiden van samenwerkingsverbanden in de keten ten behoeve verbeteringstrajecten, productontwikkeling of ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.