Meaningful innovations

Ontwikkelen van producten en diensten met een positieve impact.

De impact van een organisatie staat en valt met de producten en diensten die ze leveren in de maatschappij. Duurzaamheid kan een mooie driver zijn voor innovatie met een positieve impact. Deze innovaties kunnen varieren van het gebruik van meer duurzame materialen of verlaging van het energieverbruik, maar ook producten en diensten die duurzaam gedrag stimuleren of diensten die zorgen voor een positieve impact op de maatschappij.

Om tot dergelijke innovaties te komen zijn consumentenonderzoek en samenwerking in de keten essentieel.  Door de kennis van leveranciers en afnemers met elkaar te verbinden, kunnen nieuwe oplossingen en business proposities worden bedacht, die aan de basis kunnen liggen van verdere productontwikkeling.

New Energy Consulting begeleidt mutidisciplinaire teams bij het ontwikkelen van nieuwe duurzame proposities , nieuwe business modellen en producten en diensten met een positieve impact. Uitgangspunt is de maatschappelijke rol van de organisatie of merk en een een heldere analyse van maatschappelijke problematiek en consumer insights .

Type projecten

  • Ontwikkelen van nieuwe business proposities samen met partners in de keten en maatschappij
  • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die bijdragen aan verminderen van de milieu-impact of positief bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken.